1 Om Renovasjonsetaten
2 Visjon, politikk og mål
3 Kvalitets- og miljøstyring
4 Avfallshåndtering
5 RENs tjenestetilbud
6 Miljøpåvirkninger fra RENs aktiviteter

RENs miljømål og prioriterte miljøaspekter

Miljøaspekt Mål Resultat
Klimagassutslipp Andelen som bruker sykkel i tjeneste skal minst være 10 % i 2019
Klimagassutslipp Redusere utslipp fra kjøretøy og maskiner mest mulig i løpet av en femårsperiode (2017-2021)
Generering av avfall 1,7 % reduksjon i restavfallsmengde per ansatt i HA20
Ressursbruk Fase ut unødvendige engangsartikler av plast


Les mer om tiltak som ble gjennomført på side 8-9 i fullversjonen

Avfall og behandlingsmåter

RENs anlegg i Oslo

Oversikt over prosesser som påvirker et avfallsdeponi

Les mer om avslutningen av deponiet på side 30 i fullversjonen